Planinsko društvo - Članarina

Članarina


Višina in vrsta članarin za leto 2019

članarina opis EUR

A

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti
- kritje stroškov reševanja 25.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 10.000 €
- območje kritja: cel svet, razen Slovenije
56,00
A družinska z družinskim popustom * 51,00

B

polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
26,00
B družinska z družinskim popustom * 21,00

B1

oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
19,50

S+Š 

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
- tudi za mlade, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
17,00
S+Š družinska 
z družinskim popustom * 13,80

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok
- nov član brezplačno prejme člansko knjižico (Cici dnevnik oz. Dnevnik 1 oz. Dnevnik 2)
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
7,00
P+O družinska
z družinskim popustom *
5,60

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti;   
- zavarovanje ni vključeno, lahko naknadno v skladu z zakonskimi možnostmi
8,00

IN  družinska

z družinskim popustom * 6,60
 

Vzorec izkazniceStrošek izkaznice je 2,00 € in vključuje DDV ter pošiljanje po pošti.

Izkaznico prejmete po pošti na stalni ali začasni naslov, predvidoma v roku 7-10 dni.

Opozorilo! Izkaznice (brez fotografije), izdane po letu 2013, ostajajo v veljavi! Razlog za izdajo nove je lahko: nov član - še brez izkaznice; stara neveljavna izkaznica; izguba; obraba, ipd.

Kako se včlanim?

 • preko spletnega obrazca in nakazila na bančni račun društva, članski material vam pošljemo po pošti.

Preveri status svojega članstva

* Družinski popust

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno (starši in otroci). Člani A imajo enako vrednost popusta, kot pripada članom B (20% = 5,00 €). Za družinske člane se upošteva mlade do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Samo zakonca oz. partnerja ne moreta uveljavljati tega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

Trajanje članstva in zavarovanje

Članstvo-zavarovanje traja od dneva včlanitve do 31. januarja prihodnjega leta. Zavarovanje začne teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

Zavarovalne vsote za člane

Nezgodna smrt (območje kritja: svet)

 • 5.500 EUR ......................................... B, B1, S+Š člani
 • 1.500 EUR ......................................... P+O člani, kritje pogrebnih stroškov (zakonodaje omejitve)
 • 15.000 EUR ....................................... A člani

Nezgodna invalidnost (območje kritja: svet)

 • 8.500 EUR ......................................... B, B1, S+Š, P+O člani
 • 50.000 EUR ....................................... A člani

Stroški reševanja

 • 3.000 EUR ......................................... B, B1, S+Š, P+O člani; območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenija*
 • 25.000 EUR ....................................... A člani; območje kritja: cel svet, razen Slovenija*
Zdravstvena asistenca in vračilo poškodovanega v Slovenijo
 • 3.000 EUR ......................................... B, B1, S+Š, P+O člani; območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenija*
 • 10.000 EUR ....................................... A člani; območje kritja: cel svet, razen Slovenija*

* Zavarovanje ne velja za domače gore (Slovenija), kjer je reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi zavarovanje za člane PZS.

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje.

Možnost razširitve zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (Tujina AS), ko je članarina že plačana:

 • Z dodatnim zavarovanjem Tujina AS poskrbite za ustrezno finančno varnost in pomoč tudi v primeru nezgode ali bolezni, ko ste v tujini na počitnicah, službeni poti, smučanju ali samo na kratkem izletu.
 • Vključeno je športno plezanje, deskanje in smučanje izven urejenih prog ter planinarjenje in treking do 6.500 metrov nadmorske višine.
 • Opcija kot posameznik za zavarovalno vsoto 25.000 € (letna premija je 43,68 EUR).
 • Opcija kot posameznik za zavarovalno vsoto 50.000 € (letna premija je 76,73 EUR).
 • Opcija kot družina za zavarovalno vsoto 25.000 € (letna premija je 103,04 EUR).
 • Opcija kot družina za zavarovalno vsoto 50.000 € (letna premija je 160,12 EUR).
 • Možnost sklenitve zavarovanja je na spletnem naslovu: clanarina.pzs.si

Zavarovanje osebne odgovornosti za poškodovanje oseb in/ali stvari pri opravljanju planinske dejavnosti

 • 50.000 EUR ......................................... B, B1, S+Š, P+O člani
 • 150.000 EUR ....................................... A člani

Podrobnejše informacije o zavarovanju in članstvu so objavljene na spletnih straneh PZS.

Članske ugodnosti

 • S članstvom pridobite pravico do udeležbe pri društvenih aktivnostih, pri čemer ste zavarovani,
 • deležni ste popusta pri prenočevanju v vseh planinskih postojankah PZS,
 • deležni ste popustov pri nakupu opreme,
 • več o članskih ugodnostih in popustih.