Varstvo narave - Galerije

Izlet-Bloška planota 7.7.2013

Ogled rastja vlažnih travnikov in mokrišč ob Bloškem potoku