Planinsko društvo - Galerije

Matica planinstva, monografija ob 120 letnici društva

Ob 120-letnici Planinskega društva Ljubljana - Matica je v decembru 2013 izšla knjiga Matica planinstva.

Izdalo in založilo: Planinsko društvo Ljubljana - Matica. Besedilo: Peter Mikša. Naklada: 500 izvodov. Ljubljana, 2013. Format: 24 cm x 31 cm. Obseg: 262 strani. Fotografije: več kot 300 fotografij

Knjiga je na voljo v Informacijski pisarni društva, Miklošičeva 17, Ljubljana. Cena za kos je 15 eur z DDV.