Varstvo narave - Galerije

Predavanje Špele Pungaršek o alpskem botaničnem vrtu Juliana - 26.5.2017

Špela Pungaršek

predavanje v planinskem domu PD Ljubljana Matica v Kamniški Bistrici, 26. maj 2017, ob 17h.

Alpski botanični vrt Juliana

Špela Pungaršek je zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenje kot vodja Kustodiata za botaniko in strokovni vodja alpskega botaničnega vrta Juliana v Trenti. Diplomirala je iz pregleda rastlinstva slovenskega dela Košute v Karavankah in je odlična poznavalka slovenske gorske flore.

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_novak_spela.pdf

Predavanje z diaprojekcijo pod naslovom ''Alpski botanični vrt Juliana'' nam je odkrilo številne lepote in skrivnosti našega najstarejšega alpskega botaničnega vrta v naravnem okolju, ki je pravkar praznoval 90 let. Ob predavanju smo spoznali zanimive alpske, predalpske in kraške rastline, ki tam uspevajo.

http://www.pms-lj.si/juliana/si/

http://bds.biologija.org/gradiva/hladnikia/online_issue/Hladnikia%2037_2016_112-117.pdf

Obiskovalci so si v prostorih planinskega doma, v katerih je potekalo predavanje, ogledali tudi nedavno odprto razstavo fotografij in razglednic s planinskimi motivi ter gorskim cvetjem dolgoletnega člana PD Ljubljana-Matica, Cirila Velkovrha, kateri se je tudi udeležil predavanja in je ob tej priložnosti eno svojih razstavljenih slik poklonil predavateljici.