Varstvo narave - Galerije

Predavanje Jerneja Jogana o invazivnih tujerodnih rastlinskih vrstah - 23.1.2018

Jernej Jogan

predavanje v Ljubljani, Trdinova 8, 23. januar 2018, ob 18h

Invazivne tujerodne rastlinske vrste

Dr. Jernej Jogan je profesor na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in eden prvih v Sloveniji, ki se je začel ukvarjati s problematiko tujerodnih invazivnih vrst. Danes je tema že del širšega družbenega zavedanja, tudi stroka o njih ve že veliko več kot pred desetletji, a še vedno smo do širjenja teh globalnih plevelov zelo pasivni.

Če govorimo o tujerodnih invazivnih vrstah rastlin v ožjem smislu, so to tiste vrste, ki so se v novem okolju sposobne hitro širiti tudi na naravna ali polnaravna rastišča. Z množičnim pojavljanjem močno spremenijo zgradbo teh rastišč in med drugim onemogočijo uspevanje avtohtonih rastlinskih vrst.

Predavanje je skušalo odgovoriti na vprašanji kakšen je ta problem in kaj lahko storimo planinci.