Varstvo narave - Galerije

Botanični izlet na Kojnik, 15.5.2004

Ogledali smo si raznovrstno cvetje, ki se bohoti na Kraškem robu in v njegovi bližini. 

Krenili smo iz Podgorja na Kraški rob in na Kojnik (802 m), Slavnikov sosed.