Varstvo narave - Galerije

Botanični izlet-ogled rastišča rapontike v Kamniških alpah, 4.7.2004

Ogledali smo si na novo odkrito rastišče rapontike (Stemmacantha rhapontica) v Kamniških alpah. Nahajališče sta leta 1997 na ekskurziji Odseka za varstvo narave nad dolino Korošice odkrila člana našega odseka Marinka Orehek in Drago Cenčič.