Varstvo narave - Galerije

Predavanje Branka Dolinarja o murkah - 27.3.2018

Branko Dolinar

predavanje v Ljubljani, Trdinova 8, 27. marec 2018, ob 18h

Kaj je novega pri naših murkah (rod Nigritella)?

Ljubiteljski botanik Branko Dolinar je dolgoletni član Odseka za varstvo narave in gorsko stražo pri PD Ljubljana-Matica, poznavalec divjerastočih orhidej, urednik spletne strani Slovenske orhideje (www.orhideje.si ) in avtor knjige Kukavičevke v Sloveniji.

V zadnji izdaji Male flore Slovenije (MFS 2007) so opisane tri vrste murk, ki uspevajo v našem visokogorju. V zadnjem času so botaniki in ljubitelji divjerastočih orhidej pri nas prepoznali tudi druge vrste murk, ki sicer uspevajo v gorah Italije in Avstrije. Še več, raziskali in opisali so dve novi vrsti, Ravnikovo (Nigritella ravnikii) in košutino murko (N. kossutensis). Obe murki uspevata v slovenskem delu grebena Košute v Karavankah. Dogovorili so se, da eno izmed novih vrst, poimenujejo Ravnikova murka in s tem počastijo botanika in poznavalca kukavičevk, prof. Vlada Ravnika (1924 – 2017), drugo pa po njenem nahajališču na južnem pobočju Košute  – košutina murka.