Mladinski odsek - Galerije

Slavnik, decembra 2018

Osnovnošolci (OŠ Ledina, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Franceta Bevka) na izletu gorniškega krožka

foto: Anja Peternel