Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 2. seje UO (2009)

Objavljeno: 9.11.2009, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:18 Št. ogledov: 440
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 4.11.2009 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 10 članov in 3 člani nadzornega odbora in dva vabljena člana.


1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO iz 20.05.2009

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel s sejo upravnega odbora s pregledom sklepov iz prejšnje seje, z dne 20.05.2009.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo z vsebino sklepov in jih potrjujejo, na naslednjo sejo se prestavi vsebina sklepa 9./1. , po opravljenem sestanku podpredsednika za planinsko alpinistični sektor z načelniki odsekov.


2. Zaključek poletne sezone v postojankah

Vodja strokovne službe je podal vmesno poročilo upravnemu odboru o delovanju (poslovanju) planinskih postojank v letošnjem letu, kateri naj bi bil na prihodkovni strani za slabih 10% višji kot preteklo leto in na stroškovni strani primerljiv z lanskim letom ali celo malenkost nižji. Povedal je, da je bila sezona dobra, predvsem na štirih lokacijah, slabše pa je bilo letos v Koči pri Triglavskih jezerih, saj je zabeležen močan upad gostov, ki prenočijo v Koči. Podal je tudi poročilo o nastali škodi na objektih, katero je povzročila huda zima. Članstvo je letos na enakem nivoju kot preteklo leto.

Na podana poročilo s strani OU ni bilo pripomb.

Predsednik društva je obvestil UO o tem, da smo na Ministrstvo za kulturo ponovno poslali vlogo za skrbništvo nad Aljaževim stolpom. Nadaljeval pa je z nastalo problematiko odpadnih voda pri Koči pri Triglavskih jezerih. Obvestil je upravni odbor, da smo pričeli z aktivnim sodelovanjem s TNP, Ministrstvom za okolje, CIPRO, PZS, da bi prišli do celostne sanacije doline Triglavskih jezer. Društvo pa je v tem času pridobilo predlog tehnološke rešitve čiščenja odpadnih voda iz objekta.

Sklep: OU podpira nadaljnja prizadevanja za posodabljanje delovanja postojank skladno s sprejetim sklepom občnega zbora in nalaga strokovni službi aktivno sodelovanje z vsemi pristojnimi pri iskanju konkretnih rešitev za posodobitev čiščenja odpadnih voda iz naših koč. Prav tako je potrebno še bolj aktivno pristopiti k preventivni dejavnosti osveščanja obiskovalcev gora.

3. Plan dela odsekov za leto 2010

- predstavitev (nove seniorske skupine v okviru vodniškega odseka)
- dopolnitev plana (vodniški odsek)
- novi načelnik (markacijski odsek)

Pri planu dela odsekov je predsednik poudaril, da je potrebno sodelovanje med odseki in da bi bil nujen sestanek med podpredsednikom planinsko alpinističnega sektorja in načelniki odsekov. Poroča naj se na naslednji seji.
Načelnik vodniškega odseka je predstavil dve novi članici vodniškega odseka Ireno Košir in Tino Vrhunc, kateri bi radi delovali v okviru vodniškega odseka v novi skupini.

Sklep: UO je z današnjim dnem ustanovil seniorsko skupino, ki bo delovala v okviru vodniškega odseka, skladno s pravili društva. Strokovna služba zagotovi potrebna sredstva za delovanje skupine do občnega zbora društva.


4. Razno

Pod točko razno smo se pogovarjali o nadomestni gradnji depandanse v Kamniški Bistrici. Jernej Bevk je povedal, da mora odgovor s strani Ministrstva za kulturo priti na društvo do konca tega meseca. Jernej Bevk je predlagal načelniku mladinskega odseka, da lahko v okviru alpinističnih ur uporabljajo plezalno steno v Jaršah. Boštjan Rigler odhaja z mesta načelnik markacijskega odseka in ostaja na povabilo predsednika član upravnega odbora. Njegov naslednik pa postane Hinko Šolinc, ki je že pričel z aktivnim delovanjem v odseku.

Jože Drab je povedal, da ima dva nova kandidata iz srednje šole za opravljanje mentorskega izpita, želja v društvu pa je, da bi po končanem izpitu ostala in delovala v društvu, saj imamo prav v tej generaciji največje pomanjkanje članstva.

Glede na uspešnost poslovanja v letošnjem letu vodja strokovne službe pripravi predlog za redno zaposlene za božičnico ob koncu leta. Enako pa se upošteva pogodbeno zaposlena na delavnem mestu oskrbnik na Komni in vodja strokovne službe.

Sklep: UO je seznanjen s poročilom in potrjuje predlog za božičnico.

 

V Ljubljani, 9. 11. 2009


Povzetek pripravil E.G.


Komentarji - Dodaj komentar