Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 7. seje UO (2010)

Objavljeno: 27.12.2010, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:19 Št. ogledov: 623
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 23.12.2010 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 8 članov in 2 člana nadzornega odbora.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel z sejo upravnega odbora z pregledom sklepov iz prejšnje seje UO z dne 27.10.2010.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo z vsebino sklepov in jih potrjujejo, razen sklepa št. 3, kateri bo realiziran ob prvi priliki (razgovor organov PD in PZS).

2. Plan dela odsekov za leto 2011

Vodniški odsek je v letošnjem letu realiziral večino svojih izletov, za prihodnje leto pa imajo v planu pridobiti nove člane v društvo. Seveda pa je pogoj udeležbe pri izletih biti član PZS. Markacijski odsek je v letošnjem letu opravil dela na grebenu Triglava. Dela na poti Konjsko sedlo so prestavljena na prihodnje leto v sodelovanju z markacisti PZS. V prihodnjem letu načrtuje odsek urediti pot med Komno in Voglom.
Mladinski odsek je izvedel poletni tabor v mesecu juniju in je bil nekoliko slabše obiskan. Vsa leta je bil tabor v mesecu avgustu in tako ga bodo poskušali izvesti tudi prihodnje leto. Program za leto 2011 bo natisnjen v prvem tednu januarja.

Sklep: Potrjuje se predlog plana odsekov za leto 2011.

3. Članarina 2011

Vodja strokovne službe je poročal na seji o predlogu članarin s strani PZS za leto 2011. Po pregledu predloga članarin v decembrskih obvestilih je bilo ugotovljeno, da se članarina v prihodnjem letu ne bo spremenila.

Sklep: Članarina v letu 2011 ostane enaka kot v letu 2010.

4. Razno

Pod točko razno je vodja strokovne službe poročal o poslovanju društva v letu 2010. Poslovanje je bilo dobro. Sanacijski program, ki je bil sprejet leta 2007 na seji UO zaradi slabe sezone v letu 2005 in 2006 ter velikih investicij (Komna), je zaključen. Nato so člani UO odprli temo o otvoritvi čistilne naprave v Koči pri Triglavskih jezerih, ki naj bi bila okoli 17.06.2011, za organizacijo sta zadolžena Blaž Lesnik in Aleš Jenko.
Predsednik društva je predlagal, da se pripravi evidenca včlanjevanja članov v društvo po mesecih.

Sklep: Sanacijski program je bil sprejet leta 2007 in je po planu zaključen.
Sklep: Organizira naj se otvoritev čistilne naprave v mesecu juniju.

V Ljubljani, 23.12.2010

Povzetek pripravil E.G.

 


Komentarji - Dodaj komentar