Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 1. seje UO (junij 2013)

Objavljeno: 11.7.2013, zadnja sprememba 3.10.2013 ob 11:54 Št. ogledov: 753

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 18.06.2013 redno sejo, kjer je bilo prisotnih osem članov in trije člani nadzornega odbora.

1. Konstituiranje upravnega odbora

Predsednik društva je pod prvo točko dnevnega reda predlagal konstituiranje upravnega odbora. Predlagal je, da se izberejo v novem mandatu naslednji kandidati za UO za sledeča področja: podpredsednik za planinsko gospodarski sektor Tadej Rejc, podpredsednik za statutarno pravne zadeve Iztok Bokavšek ter za planinsko alpinistični sektor Blaž Lesnik. Za tajnika društva je predlagal vodjo strokovne službe društva Aleša Jenka.

1./1. sklep: Omenjeni kandidati sprejmejo svoje funkcije v UO in UO sprejme predlog predsednika društva in potrdi kandidate.

Žal pa nimamo podpredsednika za planinsko alpinistični sektor, kateri je bil do sedaj Blaž Lesnik.

2. Pregled zapisnika 8. seje Upravnega odbora z dne, 20.03.2013

Po daljšem pogovoru na seji UO je bilo sprejeto, da se sklep 2/8 prestavi na decembrsko sejo.

2./1. sklep: UO sprejme in potrdi zapisnik seje UO z dne 20.03.2013

3. Začetek planinske sezone

Nadaljevanje seje je bil pogovor o novem načinu oblikovanja cen in popustov v planinskih kočah in o sodelovanju PZS z našim društvom. Pred sejo je vodja strokovne službe PD Ljubljana-Matica pripravil osnutek novega načina oblikovanja cen s kalkulacijami, katere je predstavil tudi na gospodarski komisiji PZS. Oblikovanje cen so sprejeli, s popusti pa se niso strinjali. Naš predlog je bil, da imajo planinci 30% popusta pri prenočevanju. PZS pa je v letošnjem letu sprejela 50% popust.
V nadaljevanju je vodja strokovne službe podal informacijo o poslovanju planinskih postojank v letošnjem letu in o pričetku glavne poletne sezone, katera se bo letos pričela 18.06. z odprtjem Triglavskega doma na Kredarici. Dom na Komni ni imel dobre zimske sezone, ker je bilo ogromno odpovedi turne smuke zaradi vremenskih pogojev. Prav tako sta zaradi vremena v pomladnih mesecih slabše kot lani poslovali Savica in Kamniška Bistrica.

3./1. sklep: UO sprejema podano ustno poročilo o delovanju društva podan s strani vodje strokovne službe.

4. Razno

Pogovarjali smo se o ureditvi prostora v PD Ljubljana-Matica, kjer bi bila razstavljena vsa priznanja, katera je dobilo društvo v svojem 120-letnem delovanju.

4./1. sklep:
Na Miklošičevi v informacijski pisarni naj se uredi vitrina, kjer bodo razstavljena vsa priznanja, katera je prejelo društvo.

V Ljubljani, 9. 7. 2013.

Povzetek pripravil E.G.


Komentarji - Dodaj komentar