Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (junij 2014)

Objavljeno: 8.8.2014, zadnja sprememba 22.9.2014 ob 12:51 Št. ogledov: 798

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 11.06.2014 redno sejo, kjer je bilo prisotnih enajst članov, dva člana nadzornega odbora in strokovni sodelavec.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pod prvo točko dnevnega reda pojasnil UO o poteku gradbenih in inštalacijskih del v Domu na Komni, katere je izvedel Tomaž Krušec s.p. Na pojasnilo ni bilo pripomb.

Organizacija dela odsekov

Pod drugo točko dnevnega reda smo se pogovarjali o problematiki odhoda kadrov iz odsekov našega društva drugam. Edo Grabrijan je povedal, da je vedno večje povpraševanje v društvu po izletih za starejše osebe in plezanje za najmlajše otroke. Mateja Vertelj je povedala, da je vedno večje povpraševanje tudi po gorskem turnem kolesarjenju in predlagala ustanovitev sekcije za turne kolesarje v okviru društva.

Sklep: O teh temah se bomo pogovarjali še na naslednjih sejah, pripravijo se predlogi.
Sklep: V okviru društva se ustanovi sekcija za turne kolesarje, v prihodnosti možnost ustanovitve odseka. Za delovanje sekcije se nameni lastna sredstva. Sekcijo bo vodila Mateja Vertelj, ki predloži program, strokovna služba vzpostavi ustrezne evidence za delovanje sekcije.

Začetek planinske sezone

V nadaljevanju je vodja strokovne službe podal informacijo o poslovanju planinskih postojank v letošnjem letu in o pričetku glavne poletne sezone, katera se bo letos pričela 18.06. z odprtjem Triglavskega doma na Kredarici. Dom na Komni ni imel posebno dobre zimske sezone, ker je bilo ogromno odpovedi turne smuke zaradi vremenskih pogojev. Prav tako zaradi vremena v pomladnih mesecih je slabše poslovala od lani Kamniška Bistrica, Savica je približno na enakem.
Poseben sklep ni bil sprejet.

Razno
Pod točko razno smo se pogovarjali o projektni dokumentaciji za čistilno napravo za Triglavski dom na Kredarici. Tadej Rejec je pripravil razpis. Predsednik je podal informacijo v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem Aljaževega stolpa na Triglavu.

Sklep:
UO pooblašča predsedstvo društva glede ureditve statusa za Aljažev stolp.

V Ljubljani, 05. 07. 2014


Komentarji - Dodaj komentar