Planinsko društvo - Novice

Članarina za 2017

Objavljeno: 23.11.2016 Št. ogledov: 852

Članarino za prihodnje leto bomo nudili po 19. decembru 2016.

V letu 2017 na področju članarine ne bo bistvenih novosti:
  • Popolnoma se ukinjajo stare planinske izkaznice s fotografijo člana. Za koriščenje ugodnosti (predvsem v tujini) si treba pravočasno pridobiti člansko izkaznico. Izdelava s pošiljanjem traja do 10 dni, pošiljanje v tujino tudi več.
  • Za člane PZS še vedno ostaja članski popust v višini 25 % na naročnino na Planinski vestnik.
  • Dopolnitve so pri zavarovalnih jamstvih (turno deskanje, turno kolesarjenje).
  • Ostajajo enaka zavarovalna jamstva in vsote pri Adriatic Slovenica d.d.
  • Nekaj novih partnerjev, ki nudijo popuste članom PZS.

Višina in vrsta članarin za leto 2017

članarina opis EUR

A

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti
- kritje stroškov reševanja 25.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 10.000 €
- območje kritja: cel svet, razen Slovenije
55,00
A družinska z družinskim popustom * 50,00

B

polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
25,00
B družinska z družinskim popustom * 20,00

B1

oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
18,50

S+Š 

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
- tudi za mlade, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
16,00
S+Š družinska 
z družinskim popustom * 12,80

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok
- nov član brezplačno prejme člansko knjižico (Cici dnevnik oz. Dnevnik 1 oz. Dnevnik 2)
- kritje stroškov reševanja 3.000 €
- zdravstvena asistenca za tujino 3.000 €
- območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
7,00
P+O družinska
z družinskim popustom *
5,60

OPP

oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti
- zavarovanje ni vključeno, lahko naknadno v skladu z zakonskimi možnostmi
7,00

OPP družinska

z družinskim popustom * 5,60

Podrobneje o novostih in zavarovanjih si lahko preberete na straneh PZS.


Komentarji - Dodaj komentar