Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (december 2016)

Objavljeno: 15.3.2017 Št. ogledov: 514

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 16.12.2016 redno sejo, kjer je bilo prisotnih enajst članov in en član nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Zaradi zadržanosti predsednika je uvodni del seje začel vodja strokovne službe. V nadaljevanju je predsednik društva pričel s sejo upravnega odbora in s pozdravom nove načelnice MO Anje Petrnel, nato smo pregledali sklepe iz prejšnje seje.

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO in potrjujejo predlagani dnevni red.

Plan dela odsekov za 2017

V nadaljevanju je predsednik predal besedo vodji strokovne službe, kateri je informiral UO o okvirnem poslovnem rezultatu društva za leto 2016. Rezultat je na prihodkovni plati boljši kot preteklo leto, vendar še niso znani vsi stroški, zato bo potrebno počakati do naslednje seje.
 
Načelniki odsekov so predstavili plan dela odsekov in predstavljena je bila že brošura za leto 2017. Stroške brošure smo v veliki meri pokrili z zbranimi sredstvi, katere smo pridobili z oglaševanjem v brošuri. Nato so načelniki odsekov v kratkem predstavili programe za prihodnje leto, markacisti pa najavili akcije (Triglav 5 dni), Komna - Sedmera. Pobuda na UO novi načelnici MO je bila, da se poglobi sodelovanje med MO in markacisti. AO je izrazil željo po spremembi načina izvedbe programov za alpiniste, obseg programa pa bo enak preteklemu letu. MO ima 5 novih pripravnikov, tabor bodo imeli v Mojstrani. Odsek za varstvo narave ima enak program kot preteklo leto. VO ima enak obseg izletov.
 
Sklep: UO potrjuje plan dela odsekov za leto 2017.
 
Članarina za leto 2017

Aleš Jenko je predstavil na UO predlog PZS o višini članarine za leto 2017. Nato smo sprejemali višino članarine za leto 2017 in se strinjali z višino članarine, tako kot je predlagala PZS.

Sklep: Članarina za leto 2017 ostane enaka kot v letu 2016.

Ljubljani, 22. 12. 2016

Komentarji - Dodaj komentar