Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (oktober 2017)

Objavljeno: 15.11.2017 Št. ogledov: 520

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 18.10.2017 redno sejo, kjer je bilo prisotnih enajst članov in en član nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel sejo s pregledom sklepov s prejšnje seje.

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO in potrjujejo predlagani dnevni red.

Zaključek poletne sezone v postojankah

Vodja strokovne službe je podal poročilo upravnemu odboru o delovanju (poslovanju) planinskih postojank v letošnjem letu, kateri je bil na prihodkovni strani bistveno boljši kot preteklo leto in na stroškovni strani primerljiv z lanskim letom. Sezona je boljša na Domu na Komni, Koči pri Savici in v Koči pri Triglavskih jezerih, predvsem zaradi povečanega obiska tujih gostov in seveda lepega vremena v poletni sezoni. Žal pa zaradi slabega vremena v mesecu septembru nismo dosegli rekorda in tudi Kredarica je imela posledično slabši rezultat. V nadaljevanju je bila za tekočo revizijo predlagana revizijska hiša Revizija Plus. Članstvo se je povečalo znatno v vseh kategorijah članstva. Investicije oz. vzdrževalna dela pa so bila v podobnem obsegu kot povprečje zadnjih let.

Sklep: UO potrjuje revizijsko hišo Revizija plus za pregled poslovanja za leto 2017.

Plan dela odsekov za leto 2018

Pri planu dela odsekov je predsednik poudaril, da je potrebno tesnejše sodelovanje med odseki, mladinci - vodniki. Prav tako pa je predsednik naročil načelnikom odsekov naj pripravijo plan dela za leto 2018 v čim krajšem času tako, da bomo lahko plan v  tiskani obliki izdelali do konca leta.

Razno

Pod točko razno je vodja strokovne službe predstavil UO, v kakšni situaciji smo v Kamniški Bistrici glede na denacionalizacijo, kjer je upravičenec meščanska korporacija. V Krmi se rešuje postopek, kjer bomo uradno lastniki objekta in zemljišča.
Na Kredarici smo opravili geodetske meritve, da bomo imeli zemljišča urejena.

V Ljubljani, 13 11. 2017


Komentarji - Dodaj komentar