Od 21. decembra 2020 nudimo članarine za leto 2021.

Kako podaljšati članstvo / se včlaniti?

  • Če bi radi plačali s plačilno kartico (živite izven EU), priporočamo PZS portal (clanarina.pzs.si) – pri izbiri društva uporabite PD Ljubljana-Matica. Pozor – v tem primeru društvene publikacije “Program aktivnosti” ne prejmete, saj članarino v imenu PD urejajo na PZS.

V letu 2021 na področju članarine ni novosti (povzetek):

  • Višina članarin ostaja enaka kot predhodno leto, zneski društvenih članarin so enaki priporočenim s strani PZS.
  • Višina zavarovanj ostaja enaka. Kritja pri Generali zavarovalnici.
  • Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine) je že vključen v članarino.
  • V primeru članstva v več društvih PZS ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti (kategorija članstva D).