Nalaganje dogodki

129. REDNI LETNI OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA

BO V SREDO, 24. APRILA 2024 OB 17. URI

v Mostecu v Ljubljani

Zbor bo na prostem, poleg okrepčevalnice Rekreacijskega društva Mostec, Matjanova pot 23.

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Volitve organov občnega zbora
  3. Poročilo upravnega odbora o delu, zaključnem računu in revizijskem poročilu za leto 2023 ter predlog plana za leto 2024
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Razprava
  6. Potrditev zaključnega računa 2023, revizijskega poročila 2023 in plana 2024
  7. Podelitev priznanj

UPRAVNI ODBOR

PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA