Razpis za akcije KA 2021

Uporabne novice in obvestila zanj in zanjo.
Odgovori
un
Prispevkov: 190
Pridružen: 03 Jan 2011, 23:00
Ime in priimek: griljo

https://ka.pzs.si/novica.php?pid=14713

...
[justify]Izbrano bo omejeno število akcij, katerih posamezniki bodo deležni delne finančne podpore s strani KA PZS. Izbrani posamezniki – člani - ki niso člani SMAR pa bodo s tem uvrščeni v člansko alpinistično reprezentanco.[/justify] [justify]Zaradi zagotavljanja objektivnejšega vrednotenja prijav bomo na KA po končanem razpisu potrdili skupino izkušenih alpinistov, ki bo pregledala prispele prijave ter podala strokovno mnenje glede upravičenosti kandidatov za finančna sredstva in višine le-te (člani skupine ne bodo vključeni v podporo KA za akcije 2020). IO KA bo upošteval mnenje skupine, končni izbor pa bo opravil IO KA PZS. Izbrano bo omejeno število akcij, katerih posamezniki bodo deležni delne finančne podpore s strani KA PZS in ob upoštevanju pogodbenih obveznosti do obeh sofinancerjev (FŠO in LPŠ). Izbrani posamezniki - člani - ki niso člani SMAR pa bodo s tem uvrščeni v člansko alpinistično reprezentanco.Podprti posamezniki (člani odprav) bodo deležni podpore v deležu sredstev prejetih od Fundacije za šport in Letnega programa športa MIZŠ (15% sredstev je namenjenih za kritje splošnih stroškov delovanja NPZ oz. športne panoge). Ker višina sredstev namenjenih za odprave ob zaključku razpisa (verjetno) še ne bo znana, bodo posamezniki podprti s točkami, katerih vrednost se bo določila ob podpisu pogodbe s Fundacijo za šport in MIZŠ. Člani odprav, ki gredo na pot v začetku leta, bodo odobrena sredstva prejeli šele, ko bo znana višina sofinanciranja.Glavna kriterija pri izboru bosta cilj odprave, sposobnost članov realizirati zastavljeni cilj ter resnost članov pri organizaciji in izvedbi predhodnih akcij. Upoštevala se bo tudi logistična in finančna komponenta organizacije odprave, alpinistična aktivnost prijavljenih alpinistov v zadnjih letih ter resnost prispele prijave. Ponovno poudarjamo, da bomo upoštevali tudi (ne)resnost prijavljenih v zadnjih letih (prijave, realizacija in potek odprave, pošiljanje poročil, itn).Na razpis se lahko prijavijo le registrirani alpinisti, člani PZS, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
  Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih z zahtevanimi podatki. Obrazci s prilogami se oddajo po elektronski pošti alpinizem@pzs.si (obvezno vpišite geslo: prijava akcije KA PZS 2021 in zahtevajte potrditev prejema pošte) do ponedeljka, 11. januarja 2021, do 24. ure. Pregled in pošiljanje v dopolnitev se izvršita do petka, 15. januarja 2021. Do konca januarja 2021 bo KA PZS podala predlog. V skladu s pričakovanimi prihodki bo KA PZS objavila rezultate izbora s predvideno okvirno finančno podporo. POMEMBNO: Zaradi nejasne situacije v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb koronavirusa, pri načrtovanju akcij v letu 2021 upoštevajte, da bodo za čas vaše načrtovane aktivnosti lahko določene omejitve ali celo prepovedi potovanja v posamezne države, kjer bo slabša epidemiološka slika. V prijavo obvezno navedite rezervne cilje, ki po kakovosti ne odstopajo bistveno od načrtovane glavne akcije.Pri načrtovanju in kasneje pri realizaciji upoštevajte, da bo za posamezne države predhodno treba opraviti test na koronavirus, ki predstavlja dodaten strošek in lahko pomeni tudi časovni zamik od načrtovanega. Svetujemo, da letalske vozovnice zavarujete. Daljši bodo tudi časi za pridobitev vizuma, za države, kjer je ta potreben. Dodatne informacije: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS (matjaz.serkezi@pzs.si, 041 663 446), v času uradnih ur PZS.

Priloge:
Slika Razpis
Slika Prijava akcije
Slika Prijava članov akcije
Slika Pogodba
Slika Poročilo[/justify]
Odgovori