Stran 1 od 1

IZPISNICA

Objavljeno: 18 Apr 2005, 18:04
Napisal/-a Kresalov Ata
IZPISNICA

Spodaj podpisani Jer.Nej deBevk, rojen ?e pred ?asom, u.d.i. Najvi?ji In?talater, sogla?am z mnenjem Zbornice, da mi je - zaradi klevet ?la cura v cvet - in kot tak ne morem ve? in?talirati. Sogla?am, da z dnem podpisa svojega izpisa preneham z udejstvovanjem. S tem preneha tudi moje na?elovanje Komisiji za odprave Robotov v tuja gorstva.

Podpis:

Ljubljana, 18. 04. 2005

Opombe:
Izpisnica se podpi?e v petin?tiridesetih (45) izvodih, od katerih:

- se dve (2) po?lje na Zavod za rehabilitacijo cur v cvetu, Oddelek za
kur?no protetiko, Log 9
- se eno (1) po?lje v vednost In?talaterski Zbornici Slovenije, Ihan 2
- se jih sedem (7) po?lje g. Deepaku Lami v Ktm, NP
- se dve (2) po?lje ge. Jani Racman na PZS, Lj
- se eno (1) po?lje meni osebno, za izra?un kategorizacije
- se eno (1) po?lje novi Najvi?ji In?tanci, ki jo voli zbor kardinalov te dni
v Rimu
- se eno (1) obdr?i za lastni arhiv
- se jih trideset (30) razdeli na poslovilni zabavi, 21. 04. 2005 ob 21h30 v Baileyu, Lj

Priloge, (zaupno):
- Fotografija cure v cvetu


Kresalov Ata
l.r.

Objavljeno: 19 Apr 2005, 09:38
Napisal/-a Najvisja Instanca
A dobim mednarodni razred za to?

Objavljeno: 19 Apr 2005, 10:58
Napisal/-a CyberSam
Padec z najvi?je fukcije po najnovej?ih kriterijih za kategorizacijo kotira nekje med mednarodnim in svetovnim razredom.

Objavljeno: 19 Apr 2005, 12:46
Napisal/-a Kresalov Ata
Ma, ?e dobro pogleda? list Izpisnice, se vidi, da z vodnim tiskom gor pi?e specimen. To je skratka samo mu?ter, ki sem ga pomagal narediti, da se vidi kako in kaj, ker bo v kratkem potrebno izpisati za en kamion ?lanov.
Ps.: Ker nimam letnice rojstva, bi to?ke avtomati?no padle pod mladinski razred.

Objavljeno: 19 Apr 2005, 13:53
Napisal/-a CVIČEK
na en kamion gre lahko zelo veliko ?lanov, as mne tud za odvoz namenu?

Objavljeno: 19 Apr 2005, 15:51
Napisal/-a CyberSam
Predpogoj je, da si sam pripravi? izpisnico, ki jo oblikuje? po vseh veljavnih standardih in kriterijih. Jo razmno?i? in po?lje? s povratnico na gornje naslove od katerih v najve? 7 dneh pridobi? lastnoro?en podpis. Vse izvode zbere? jih po?lje? doti?ni osebi, ki sklep?no sprejme tvoj odstop.

Objavljeno: 19 Apr 2005, 16:49
Napisal/-a Najvisja Instanca
Vidim, da vam, kljub dolgotrajnemu ?lanstvu, ?e vedno niso jasna razmerja na odseku.
Izpisnice dobite vsi, kisli?ar pa brez kamjona. ?e komu kaj ni v?e? sem prej?nji petek dopoldne sprejemal prito?be v bejlisu.

Objavljeno: 19 Apr 2005, 17:12
Napisal/-a Dejan
...in jih, kakopakne, verjetno pozabil. Zaradi izrednih razmer, ki so med nekaterimi ferajnovci vladale od ?etrtka, ti tega verjetno nih?e ne bo zameril :evil:

Objavljeno: 19 Apr 2005, 23:00
Napisal/-a Najvisja Instanca
jih pa? ni bilo, o?itno sem tudi popoln na?elnik.

Objavljeno: 20 Apr 2005, 10:55
Napisal/-a CVIČEK
zakaj moram zmeraj prav jaz pe??