Ponovno Idrijska Bela

Herojske zgodbe z gora in gostiln.
Odgovori
Uporabniški avatar
Rado
Prispevkov: 191
Pridružen: 10 Feb 2005, 07:24
Ime in priimek: Rado

Danes sem bil spet v Beli, da preverim razmere po sne?enju. Zlezel sem tisto grapo, ki je zadnji? nisem do vrha, fotk pa tokrat ni, ker je aparat ostal doma na polnjenju (lahko pa pogleda? tele od prej?njega tedna). No, ker fotk ni, se bom pa malo bolj potrudil pri opisu. In ?e lokalci lezemo lokalno, se tudi izra?amo v lokalnem nare?ju. Ker pa razen Magajverja verjetno nih?e ne bo napisanega popolnoma razumel, prilagam spodaj ?e slovar?ek.

---

U pandilk papaudne, br? pa ?ihtu, ka glih nisn jemu kua za pa?it, sn si mislu, dio di bako, kua m pa zej. A ?em jet ke?na baba mal za ret pa?latat al pa ki za ?ank ke?n leur nut u ?uot stankat? De b biu ?lauk ?i srit papaudniva ?ist anigastn ad kausne, se glih na spadup, babe u je pa tud zve?ir glih tak, al pa ?e bel gajstnu steguale tiste tajkslne gour u luft mpa migale s tista fajhtje, tak de ni prou ambjene sile deb ?i zej maugu ki te?et.

Ne?, sn si riku, m ?ou pa ki u Bila mal paglidat, ?e ?e kej tistga ledu pakonc staji, al je ?e vse doul zgrambelalu. Zabri?em nut u rucak pau ta tenkiga ?tika, pas mpa kra?pe, krampi sa bli pa ?i itak u portapakiju, mpa grim.

Prte?im gour da Laj?ta, krucefiks, glih de sn za?lajfau, ka je blu kar na enkrat konc ciste, pa pouhn snega tam, kir se je ?e uzadn? ?ist kamut iz vetura pelalu. Zapilem mal ki u brih, de u je drugi luohk ?li mim, pagrabm rucak pa je mahnem guorvan ab Idrc. Nisn ?e urnh za?vicau, ka se zad za aviunka kar naenkrat prka?e en ?udn dic. Je jemu narmejn dva metra, nuh pa sploh ni premikau, pa je uselih ?ou duolvan prat men. Sam z rakami je niki ?udnu migau. Ardun, a zej se mje pa ?i ?ist steu?kalu al kua? Tiscajt mi je pa ?i tulk na blizu pr?u, de sn louhk vidu, de se ta tip na ?kih doul pile. Ih pa najde? usehsurt! Na puklnu je pa tut jemu taka kredenca, de ni ?udnu, de mu je ?ki ?ist ki pat snih pahlnu. Sn riku "?io", oun pa tut, sam ni blu videt, de b se biu kantet ustaut, pa ke?na re?t. Najbr? zatu nje, ka je tak fajn ?lu.

Nu, ni minilu pit minut, ka pridem pat ta prva grapa. Vr?em tiste pau ?trika na pukl, rucak pa ki pat ena smrika, de mi ga kir na adnjese. Zej u ste rjekl "kua u? pa is ?tikam, ?e s biu sam?" Ja ne?, tam akul, ?e ?e? duol jet, je taka gmajna, de ?eb ke?na kuzla guor ?la, bi mougla skus ret lajet, kap se z gupcam ki za griva dr?ala, de na bi na glih doul aplaklna. Pol se pa tut ?louk pou mejn matra, ?e se kr pa ?triku duol spsti. Tak zapi?m jest krampe ki u ta prvi lid. Ma sej ni blu use skap tri metre, pa sn biu spit na glihnmu. Grim pi? naprej guorvan, sam pa ki se je blu triba mal prit, al pa is krampam kam zahaklet, ka je blu glih mal bel pokonc, ma ke?ne hude sila pa ni blu. Poul pa pridem ki pat en desitmetrsk firlenk, ka je biu pa ris ?ist pokonc. Mal glidam, mal ga is kra?pa cabnem, pa se je niki kar usulu pre?. Ja, glih prou toust ni biu tist lid. Ga ?em ?e mal is krampam pa?latat, pa mi glih nad glava niki prou fajn atarne. Pa nje vi?, sn riku, pa n drukat, sej ma ?e gdaj ta. Ka ?e ta duol aplaknem, me u je dama tut u kuon?kih dabil nazaj.

Sam, mi pa ?e ni ?ist dalu miru, pa grim doul, pa ?e mal naprej pa cist. Mim ta prviga slapu, ka je ?e zmiri prou fajn narjen, pa tut snih sa ?i eni doul spucal, sam bi mougu bit pa kar mal ve? dica, dep se ga sam luotu. Pridem ki da musta, pa glidam gour pa uni grap, ka sn se je ?i zadn? lotu mal pa?latat. Ne?, pa prubima ?e enkrat, ?eu dons kej buli lid. Tut ta sa mi ga ene duobre du?ce ?i mal apucal, tak de sm biu ?es ta prve dva skoka zlo hitr. Tut ta triti je biu kr fajn, tak de sn sou kr tam, ka je blu ta bel strmu, mpa ta mejn snega. Nu, pol pa pridem pat ta ?etrti skok, kir sm se zadn? glih mal usrau. Sn riku, dons se pa nam, lid je u ridu, ba? ?i zlizu teh dvajst metrou. Zapi?m krampe, pa za?nem. Br? sm biu ene pit metrau at tau, ka niti ni blu tuk strmu. Sam bel ka sm lizu, bel se je ta hudi? pokonc pastauleu mpa vi?i se mi je zdilu. ?ist pad vrham, mi je ?i tuk ret stislnu, de se na bi usrau, tut ?e bi krvava gri?e jemu. Jajca sa mi pa tut taka ratala, kat ke?n fa?k. Mpa lih tam je lid ?e tabel zane? ratau. Ne?, sn riku, lpu pa?as mpa z antahtje, pa nisn ?ou naprej, ?e ni biu kramp vsaj da palavice u lidu. Prlizem tak lpu na vrh, ben de ja, prou fajn se mi je zdilu.

?es ta peti skok sm biu kat de bi mignu. Sej tud ni glih prou visok, par metr?kou, sam se je blu triba pa kar fajn patignt, ka ni glih palu?n. Nu in ta, je pa kr na enkrat zmankalu sledi ad unga pred mana. Kua je zej tu? A je doul aplaknu al ga je berkmandlc nisu? Ma sej na mur? verjet. Ne?, ?e sn ?i ta, bam ?ou pa ?e da vrha, sej ni ve? doust, pa tut prou te?ku ni zglidalu. Sej tut ni blu, sam snega pa da riti, bres heca! Tista zadna dva skoka sn se nafileu, de je blu joj. Tak de zdej obvladam filajne s krampi u opi?ji, trikotni?ki mpa ?e ke?ni tehniki zram. Snih sn jemu pa tut guor da vratu.

Ka sn biu kon?nu na vrhu, je glih tama ratala, tak de sn je kr hitr dol pamaknu, dukler se je ?e kej vidlu. Sej lampa sn jemu s saba, ka na grim nkamr brez ni, ma ?trika se mi pa useglih ni dalu narazn divat, dep se spustu tistih par metrau. Sn ?ou kr akul pa gri?u. Je blu zadost snega, de je ?lu, sam drga? ga pa ni za srat tam akul, ka hitr ki u ke?n bant atrne?. Tak de sn ?trik sam za piza za saba vliku. M vidu za drugi?.

Ka sn se prrezleu dol nazaj da ciste, sa mi pa bar? spit za?ile tiste naumnasti, kat prej papaudne, nut pat ?elada skakat. Sn je kr na hitrejnca nazaj ki prat vetur pacufirau. Sam glih prou hitru ni ?lu pa tisti uski zamedeni putk, ka sa bla jajca spit taka, de sn kalina mougu prou mal na van dr?et, de mi nisa u ?ret pr?la.

Slovar?ek:

leur ? lavor
anigastn ? onegast
kausne ? pija?a
tajkslni ? noge
zgrambelalu ? padlo
kra?pe ? dereze
krampi ? cepini
portapaki ? prtlja?nik
Laj?t ? kopali??e v Idrijski Beli
vetura ? avto
pukl - hrbet
?ki ? smu?i
kredenca ? kuhinjska omara (velik nahrbtnik)
aplaknt ? pasti
atrnt ? po?iti
firlenk ? zavesa
cabnem ? brcnem
toust ? masten, debel
gri?e ? driska
fa?k ? fi?ol?ek
z antahtje ? z ob?utkom
berkmandlc ? ?krat, ki je v rudniku nagajal rudarjem
nafileu, filajne ? nakidal, kidanje
lampa ? lu?
bant ? kamen
piza ? te?a, breme
prrezleu ? prismu?al
pacufirau ? od?el
?ret ? korak
labro
Prispevkov: 386
Pridružen: 09 Feb 2005, 11:14

Po?asi na tem forumu nastaja prava mala (etnolo?ka) zbirka z gorni?tvom povezanih nare?nih izrazov. Bravo!
Hvala za tale prispevek, Rado! Maj?keno se mi je zatikalo na za?etku, a k ste?e gre ... :)
Odgovori