Tudi v letu 2023 glasujte za svojo najljubšo planinsko kočo.

Koče ocenjujete po treh kriterijih, urejenost, gostoljubje in ponudba. Po vsakem je mogoče dodeliti od ene do treh točk. Ena točka pomeni, da kočo po posameznem kriteriju ocenjujete kot dobro, dve točki kot prav dobro in kot odlično, če ji namenite tri točke. Če planinska koča po vašem mnenju po katerem od kriterijev ne dosega zadovoljive ravni, ji na tem področju ne namenite točk. Posamezni planinski koči lahko skupaj dodelite največ devet točk.

Glasujete tukaj ->> zgodbe.siol.net/naj-planinska-koca/

zajem zaslona: https://zgodbe.siol.net/naj-planinska-koca/