Abonma – zgolj za učence, člane gorniškega krožka na šolah (2. obrok)