POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA ZA LETO 2019,

predvideno za 126. redni letni občni zbor Planinskega društva Ljubljana – Matica v letu 2020

LETNO POROČILO ZA LETO 2019 ter POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA