Parkirnina v dolini Vrata bo v letošnjem letu občutno dražja kot v Mojstrani, kar naj bi odvrnilo obiskovalce k vstopu v Dolino z lastnim prevozom in se bodo raje poslužili brezplačnega avtobusnega prevoza. V letošnji sezoni bodo parkirnino zaračunavali s parkomatom na parkirišču v Vratih.

Septembra bo vzpostavljen prvotno načrtovani sistem z zapornicami, ko bo plačilo parkirnine vezano na časovni vstop oziroma izstop skozi zapornico.

Obiskovalci bodo informacije o zasedenosti parkirnih mest v dolini lahko dobili na elektronskem prikazovalniku v Mojstrani.

Občina Kranjska Gora bo organizirala linijski prevoz v dolino Vrata, ki bo potekal od 15. junija do 15. septembra 2024.

    • Vozni redi v juniju (vir):

  • med glavno sezono, od 1. 7. do 15.9. dalje bo režim povečan (8 prevozov na dan od ponedeljka do četrtka in 12 prevozov na dan od petka do nedelje):