Nova zakonodaja sedaj omogoča, da davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje nevladnih organizacij. Če želite svoj odstotek dohodnine nameniti planinstvu, to sporočite finančni upravi RS do 31. maja 2021.

To za posameznika ne predstavlja stroška, saj namenimo del dohodnine, ki bi sicer pristal v državnem proračunu.

Tudi tako lahko na enostaven način podprete naše društvo.

Del svoje dohodnine lahko namenite za financiranje splošno koristnih namenov. Če vam je naše delovanje blizu, vas vljudno vabimo, da nas finančno podprete. V teh negotovih časih, ki društvenemu delovanju niso najbolj naklonjeni, bomo vašega prispevka še toliko bolj veseli.

Kako podarite 1 % dohodnine?

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

Podatki za izpolnitev obrazca:

Ime oziroma naziv upravičenca: PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-MATICA

Davčna številka upravičenca: 11994584

Odstotek (%): 1

Zahvaljujemo se za donacijo!