Višina in vrsta članarin za leto 2022

članarina opis EUR

A

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti

– kritje stroškov reševanja 25.000 €
– zdravstvena asistenca za tujino 10.000 €
– območje kritja: cel svet, razen Slovenije

60,00

A družinska z družinskim popustom * 54,60

B

polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti

– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

28,00

B družinska z družinskim popustom * 22,60

B1

oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

21,00

S+Š

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti

– tudi za mlade, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

18,50

S+Š družinska
z družinskim popustom * 15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok

– nov član brezplačno prejme člansko knjižico (Cici dnevnik oz. Dnevnik 1 oz. Dnevnik 2)
– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

8,00

P+O družinska
z družinskim popustom *
6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami

– oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana; ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Ob včlanitvi se lahko zahteva vpogled v odločbo), omejen obseg ugodnosti;
– zavarovanje ni vključeno, lahko naknadno v skladu z zakonskimi možnostmi

8,00

IN  družinska z družinskim popustom * 6,40

D

društvena članarina (članarina v več društvih oz. dvojna članarina) – brez izkaznice PZS in zavarovanj

– za tiste, ki so že člani drugega (matičnega) društva PZS in bi želeli biti tudi član našega društva
– zavarovanje ni vključeno, ni članske znamkice, ni izdaje kartice
– potrebujemo številko izkaznice v matičnem društvu in podpis pristopne izjave

12,00 – odrasli
9,00 – seniorji
8,00 – mladina
5,00 – otroci
Vzorec izkazniceStrošek izkaznice je 2,00 € in vključuje DDV ter pošiljanje po pošti.

Izkaznico prejmete po pošti na stalni ali začasni naslov, predvidoma v roku 7-10 dni.

Opozorilo! Izkaznice (brez fotografije), izdane po letu 2013, ostajajo v veljavi!

Če je izkaznica zapolnjena z nalepkami, jih lahko odstranite in izkaznico uporabljate dalje.

Razlog za izdajo nove je lahko: nov član – še brez izkaznice; stara neveljavna izkaznica; izguba; obraba; spremenjeni podatki.

 

Kako se včlanim?

 • Osebno v društveni pisarni PD Ljubljana-Matica na Miklošičevi cesti 17 v Ljubljani v času uradnih ur,
 • preko spletnega obrazca in nakazila na bančni račun društva, članski material vam pošljemo po pošti,
 • preko strani clanarina.pzs.si in plačilom s kreditno kartico, člansko znamkico / izkaznico prejmete po pošti (pozor – društvene publikacije “Program aktivnosti” ne prejmete, saj članarino v imenu PD urejajo na PZS),
 • na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ljubljana, Ob železnici 30a) v času uradnih ur (pozor – društvene publikacije “Program aktivnosti” tam ne prejmete),
 • na bencinskih servisih Petrol v Sloveniji, le v času poletne sezone, potrebna je naknadna aktivacija z vpisom podatkov člana preko strani clanarina.pzs.si.

Preveri status svojega članstva

* Družinski popust

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno (starši in otroci). Člani A imajo enako vrednost popusta kot pripada članom B (20 %). Za družinske člane se upošteva mlade do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Zgolj dve odrasli osebi ne moreta uveljavljati družinskega popusta ne glede na njun pravno-socialni status.

Trajanje članstva in zavarovanje

Članstvo-zavarovanje traja od dneva včlanitve do 31. januarja prihodnjega leta. Zavarovanje začne teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

Zavarovalne vsote za člane

Nezgodna smrt (območje kritja: svet)

 • 5.500 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š člani
 • 1.500 EUR ………………………………….. P+O člani, le kritje pogrebnih stroškov (zakonodaje omejitve)
 • 10.000 EUR ………………………………… A člani

Nezgodna invalidnost (območje kritja: svet)

 • 8.500 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š, P+O člani
 • 30.000 EUR ………………………………… A člani

Stroški reševanja

 • 6.000 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š, P+O člani; območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenija*
 • 25.000 EUR ………………………………… A člani; območje kritja: cel svet, razen Slovenija*

Zdravstvena asistenca in vračilo poškodovanega v Slovenijo

 • 6.000 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š, P+O člani; območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenija*
 • 10.000 EUR ………………………………… A člani; območje kritja: cel svet, razen Slovenija*

* Zavarovanje ne velja za domače gore (Slovenija), kjer je reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi zavarovanje za člane PZS.

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje.

Podrobnejše informacije o zavarovanju in članstvu so objavljene na spletnih straneh PZS: www.zavarovanja.pzs.si

Članske ugodnosti

 • S članstvom pridobite pravico do udeležbe pri društvenih aktivnostih, pri čemer ste zavarovani,
 • deležni ste popusta pri prenočevanju v vseh planinskih postojankah PZS,
 • deležni ste popustov pri nakupu opreme,
 • več o članskih ugodnostih in popustih.