Višina in vrsta članarin za leto 2023

članarina opis EUR

A

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti

– kritje stroškov reševanja 25.000 €
– zdravstvena asistenca za tujino 10.000 €
– območje kritja: cel svet, razen Slovenije

68,00

z družinskim ali invalidskim popustom * 61,80

B

polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti

– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

32,00

z družinskim ali invalidskim popustom * 25,80

B1

oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

24,00

S+Š

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti

– tudi za mlade, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

21,00

  z družinskim ali invalidskim popustom * 17,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok

– nov član brezplačno prejme člansko knjižico (Cici dnevnik oz. Dnevnik 1 oz. Dnevnik 2)
– kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije

9,00

  z družinskim ali invalidskim popustom * 7,20

IN

oseba s posebnimi potrebami

– oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana; ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Ob včlanitvi se lahko zahteva vpogled v odločbo), omejen obseg ugodnosti;
– zavarovanje ni vključeno

9,00

IN  družinska z družinskim popustom * 7,20

D

društvena članarina (članarina v več društvih oz. dvojna članarina) – brez izkaznice PZS in zavarovanj

– za tiste, ki so že člani drugega (matičnega) društva PZS in bi želeli biti tudi član našega društva
– zavarovanje ni vključeno, ni članske znamkice, ni izdaje kartice
– potrebujemo številko izkaznice v matičnem društvu in podpis pristopne izjave

14,00 – odrasli
11,00 – seniorji
9,00 – mladina
6,00 – otroci
Vzorec izkazniceStrošek izkaznice je 2,00 € in vključuje DDV ter pošiljanje po pošti.

Izkaznico prejmete po pošti na stalni ali začasni naslov, predvidoma v roku 7-10 dni.

Opozorilo! Izkaznice (brez fotografije), izdane po letu 2013, ostajajo v veljavi!

Če je izkaznica zapolnjena z nalepkami, jih lahko odstranite in izkaznico uporabljate dalje.

Razlog za izdajo nove je lahko: nov član – še brez izkaznice; stara neveljavna izkaznica; izguba; obraba; spremenjeni podatki.

 

Kako se včlanim?

 • Osebno v društveni pisarni PD Ljubljana-Matica na Miklošičevi cesti 17 v Ljubljani v času uradnih ur,
 • preko spletnega obrazca in nakazila na bančni račun društva, članski material vam pošljemo po pošti,
 • preko strani clanarina.pzs.si in plačilom s kreditno kartico, člansko znamkico / izkaznico prejmete po pošti (pozor – društvene publikacije “Program aktivnosti” ne prejmete, saj članarino v imenu PD urejajo na PZS),
 • na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ljubljana, Ob železnici 30a) v času uradnih ur (pozor – društvene publikacije “Program aktivnosti” tam ne prejmete),
 • na bencinskih servisih Petrol v Sloveniji, le v času poletne sezone, potrebna je naknadna aktivacija z vpisom podatkov člana preko strani clanarina.pzs.si.

Preveri status svojega članstva

* Družinski popust

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno (starši in otroci). Člani A imajo enako vrednost popusta kot pripada članom B (20 %). Za družinske člane se upošteva mlade do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Zgolj dve odrasli osebi ne moreta uveljavljati družinskega popusta ne glede na njun pravno-socialni status.

* Invalidski popust

Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08)Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu PZS, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga. Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza.

Trajanje članstva in zavarovanje

Članstvo-zavarovanje traja od dneva včlanitve do 31. januarja prihodnjega leta. Zavarovanje začne teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

Zavarovalne vsote za člane

Nezgodna smrt (območje kritja: svet)

 • 5.500 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š člani
 • 1.500 EUR ………………………………….. P+O člani, le kritje pogrebnih stroškov (zakonodaje omejitve)
 • 10.000 EUR ………………………………… A člani

Nezgodna invalidnost (območje kritja: svet)

 • 8.500 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š, P+O člani
 • 30.000 EUR ………………………………… A člani

Stroški reševanja

 • 6.000 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š, P+O člani; območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenija*
 • 25.000 EUR ………………………………… A člani; območje kritja: cel svet, razen Slovenija*

Zdravstvena asistenca in vračilo poškodovanega v Slovenijo

 • 6.000 EUR ………………………………….. B, B1, S+Š, P+O člani; območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenija*
 • 10.000 EUR ………………………………… A člani; območje kritja: cel svet, razen Slovenija*

* Zavarovanje ne velja za domače gore (Slovenija), kjer je reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi zavarovanje za člane PZS.

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje.

Podrobnejše informacije o zavarovanju in članstvu so objavljene na spletnih straneh PZS: www.zavarovanja.pzs.si

Članske ugodnosti

 • S članstvom pridobite pravico do udeležbe pri društvenih aktivnostih, pri čemer ste zavarovani,
 • deležni ste popusta pri prenočevanju v vseh planinskih postojankah PZS,
 • deležni ste popustov pri nakupu opreme,
 • več o članskih ugodnostih in popustih.