Datum rednega letnega občnega zbora društva še ni določen.

Več informacij bo danih po seji upravnega odbora, ko bo občni zbor formalno sklican.

Objava datuma je odvisna od razpleta dogodkov v epidemiji.