Projekt, katerega nosilka je Mestna občina Ljubljana, naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Več o projektu: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/applause/

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane. Iz odstranjenih invazivnih rastlin v sklopu projekta pilotno izdelujejo mnogo izdelkov in polizdelkov: papir in papirne izdelke, les in lesne izdelke, barvila in premaze, bio-škropiva, vhodne surovine za industrijo (npr. vanilin). Za tri vrste, ki so na evropskem seznamu varne hrane, preučujejo tudi možnosti priprave okusnih jedi.

V okviru projekta organizirajo tudi delovne akcije odstranjevanja invazivnih rastlin, ki jih lahko izvedejo v kateremkoli letnem času. Iz suhih stebel dresnikov in tujerodnih zlatih rozg izdelujemo papir. Najprimernejši čas za nabiranje teh stebel sta zima in zgodnja pomlad. Delovne akcije običajno trajajo eno do dve uri.

V okviru projekta bomo preučevali možnosti za predelavo naslednjih rastlinskih vrst: