Alpinistično izobraževanje je namenjeno vsem, ki bi se radi naučili osnov varnega plezanja v gorah ter vsem, ki bi radi svoje znanje izpopolnili.

Na Alpinističnem odseku Planinskega društva Ljubljana-Matica vsako leto organiziramo začetno alpinistično šolo.

Predviden začetek: tretji četrtek v marcu.

Lokacija: Trdinova 8 v Ljubljani.

Čas trajanja: 12 mesecev.

Tekom alpinistične šole boste poleg teoretičnega znanja prek številnih izletov in postopnega osvajanja veščin pridobili tudi izkušnje, ki so nujne za varno samostojno plezanje v gorah.

Alpinistična šola je sestavljena iz treh sklopov:

  1.     plezanje kratkih opremljenih športno-plezalnih smeri,
  2.     plezanje  opremljenih in neopremljenih dolgih smeri v kopni skali,
  3.     gibanje in plezanje v gorah pozimi.

V prvem sklopu se boste srečali z osnovnimi plezalnimi veščinami – izdelavo vozlov, varovanjem in plezanjem. Znanje, pridobljeno v tem sklopu alpinistične šole, bo zadoščalo za varno obiskovanje plezališč.

V drugem sklopu se bomo ukvarjali z znanji in tehnikami, potrebnimi za varno gibanje v gorah, s poudarkom na letni skalni tehniki. Predvideva se izvedba dveh plezalnih taborov (Paklenica in slovenske gore), kjer se pleza dolge skalne smeri.

V tretjem sklopu se bomo ukvarja s posebnostmi gibanja v gorah, tokrat s poudarkom na snežni tehniki – varno gibanje v gorah v snežnih razmerah. O ustrezni opremi in znanju, ki je povezano z gibanjem v zimskih razmerah – orientacija, vremenoslovje, znanje o prehrani, nudenje prve pomoči, izrazoslovje s poudarkom na zimskem, snežnem in lednem gorskem okolju – boste več izvedeli tudi na teoretičnih predavanjih, ki se dogajajo ob četrtkih zvečer v društvenih prostorih na Trdinovi 8 pred rednim tedenskim druženjem. Predvideva se tudi izvedbo štirih izletov v slovenske gore.

Šola poteka v večjem delu med vikendi v obliki praktičnih vaj, dopolnjuje pa se s teoretičnimi predavanji, ki se dogajajo ob četrtkih zvečer v društvenih prostorih na Trdinovi 8.

Po opravljenem preizkusu znanja boste pridobili naziv mlajši alpinistični pripravnik in s tem stopili na prvo stopnico alpinističnega izobraževanja.

Alpinistični šoli nato sledi Nadaljevalna alpinistična šola.

Predviden začetek: maj

Čas trajanja: 11 mesecev

Nadaljevalna alpinistična šola omogoča pridobitev prepotrebnih izkušenj za varno gibanje v zahtevnem gorskem svetu. Na izletih udeleženci plezajo bolj samostojno kot v začetni alpinistični šoli, vendar pa še vedno pod budnim nadzorom izkušenih alpinistov in alpinističnih inštruktorjev.

Nadaljevalna alpinistična šola predvideva izvedbo štirih dvodnevnih izletov in sicer: plezanje v kopni skali v Sloveniji, plezanje v kopni skali v Dolomitih, ledno plezanje in ledeniško turo, kjer se kandidati naučijo varnega gibanja po ledeniku in reševanja iz ledeniške razpoke. Sledi še izpit, kjer se preveri vse pridobljeno znanje. Po opravljenem preizkusu znanja pa udeleženci pridobijo naziv starejši alpinistični pripravnik.

Na odseku vam v času šolanja nudimo izposojo osnovne alpinistične opreme. Kot člani društva si lahko nekaj opreme izposodite ali kupite v Informacijski pisarni na Miklošičevi.