Odsek za varstvo narave in gorsko stražo pri planinskem društvu Ljubljana-Matica deluje že od leta 1966.

Doslej so odsek vodili Slavica Lesica Koleša, Tea Režek, Milan Kralj in Bojan Oblak.

Slavica Lesica Koleša – načelnica odseka za varstvo narave in gorsko stražo 1966 – 2004

Ko so leta 1966 v planinskem društvu Ljubljana-Matica ustanovili Odsek za gorsko stražo, je vodenje odseka prevzela dotedanja načelnica mladinskega odseka Slavica Lesica. Kot eno prednostnih nalog si je med drugim zadala tudi izobraževanje planincev za gorske stražarje. V ta namen je organizirala tečaje za člane društva PD Ljubljana-Matica, kakor tudi za planince drugih planinskih društev v okolici Ljubljane. Na tečajih so o naravovarstu, flori in favni, predavali tedaj vrhunski poznavalci narave, botanike in živalskega sveta. Organizirala in vodila je študijske izlete v naravo, predvsem na ogrožena nahajališča rastlin, kjer so se bodoči gorski stražarji in ostali planinci seznanili s problematiko varstva in zavarovanja rastlin. Pri organiziranju izobraževanja je bila Slavica uspešna, saj je v času njenega 38-letnega vodenja odseka za varstvo narave izpit za gorskega stražarja opravilo preko 400 planincev. Kot priznanje za njeno delo je Slavica Lesica prejela dva srebrna in en zlati znak Planinske zveze Slovenije.

Pogovor Marjana Bradeška s Slavico Koleša o Gorski straži (PV 5, 2005, str. 51)

Več o Gorski straži v prispevku Nade Praprotnik – Varstvo narave, Gorska straža in planinci (PV 5, 2005, str. 49)

IN MEMORIAM Slavica Lesica Koleša (1944 – †2005) (PV 4, 2006, str. 79)

Tea Režek – načelnica odseka za varstvo narave in gorsko stražo 2004 – 2005

Po skoraj štiridesetletnem vodenju GS pri PD Ljubljana-Matica je Slavica Lesica Koleša vodenje odseka za varstvo narave predala Teji Režek, ki pa je po enoletnem vodenju odseka zaradi osebnih razlogov odstopila.

Srečanje ob jubileju Gorske straže

Pred pol stoletja je bila v Sloveniji ustanovljena Gorska straža. V počastitev tega jubileja se je 16. maja 2004 več generacij Gorske straže PD Ljubljana Matica srečalo na Rožniku. Prišlo nas je dvainpetdeset, najstarejši je bil 82-letni Joco. Prišli so tudi tisti, s katerimi Odsek že zelo dolgo sodeluje, in sicer člani iz Savinjske doline, Škofje Loke in Moravč. Bilo je zelo prijetno, saj smo si imeli veliko povedati. Navzoče je najprej pozdravila nova načelnica Tea Režek, nato pa še nekdanja dolgoletna načelnica Slavi Lesica – Koleša. Ta je poudarila, da je najboljše od vsega starega srečati stare prijatelje. Dogovorili smo se, da bomo šli na kak skupen zanimiv naravovarstveni izlet.  (Planinski vestnik – april 2005)

Milan Kralj – načelnik odseka za varstvo narave in gorsko stražo 2005 – 2015

Po enoletnem načelovanju Teje Režek je vodenje odseka prevzel dolgoletni član PD Ljubljana-Matica in gorski stražar Milan Kralj. Odsek je vodil 10 let in v tem času vestno opravljal funkcijo načelnika. Vsako leto je organiziral zgodnje spomladanske izlete na ogroženo nahajališče velikonočnice (Pulsatilla grandis) na Boč, močvirske logarice (Fritillaria meleagris) na Ljubljansko barje in kranjskega jegliča (Primula carniolica) v sotesko Iške. Dobro obiskani so bili njegovi izleti na mokrišča Bloške planote, kjer smo spoznali več vrst mesojedih rastlin (Drosera sp. in Utricularia sp.) in opozarjali na uničevanje njihovih življenjskih okolij. Konec maja smo se podali na Kras, kjer smo popisovali nahajališča ogrožene navadne potonike (Paeonia officinalis) in gorske logarice (Fritillaria orientalis). V prvih letih vodenja odseka je Milan Kralj za več planinskih društev v okolici Ljubljane organiziral tečaje za gorske stražarje, ki so vsebovali teoretični del s predavanji in praktični del v naravi, kjer so tečajniki prepoznavali zavarovane rastlinske in živalske vrste. V zadnjem obdobju se tečaji niso izvajali, saj je bilo zanimanje planincev za tovrstno delo premajhno. Naloge gorskega stražarja prevzema varuh gorske narave, ki ga usposablja PZS in daje večji poudarek na vpliv človeka v gorskem svetu in ne le zgolj varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst.

Bojan Oblak – načelnik odseka za varstvo narave in gorsko stražo od leta 2015

Leta 2015 je Milan Kralj načelovanje Odseku prepustil dolgoletnemu članu in poznavalcu odseka Bojanu Oblaku. Slednji je član planinskega društva Ljubljana Matica od leta 1982 in gorski stražar od leta 1994. Kot prednostno nalogo si je zadal oživitev delovanja odseka in pomladitev njegovega članstva. Poleg izvedbe botaničnih in naravovarstvenih izletov si prizadeva pripraviti strokovna predavanja z eminentnimi predavatelji za najširši krog poslušalcev, pri čemer se širšo javnost ne le obvešča in ozavešča, pač pa se tudi popularizira delovanje odseka in planinskega društva.

Skrajno levo Milan Kralj, s klobukom Bojan Oblak in levo od njega Tea Režek.