Trudimo se, da so varovala na zavarovanih planinskih poteh dobro vzdrževana in varna, kar pa ni zagotovilo, da v gorah ne prihaja do nesreč.

Pri svojem delu pogosto opažamo, da tudi na izpostavljenih poteh le manjši delež ljudi uporablja čelade in pravilno uporablja osebna varovala.

Ena od poti, ki v splošnem prepričanju ne velja za nevarno in poteka pod gozdno mejo – je pot čez Komarčo. Toda pot je kategorizirana kot zahtevna! Pot je na posameznih delih zelo izpostavljena in ponekod so nameščena varovala, ki ob pomoči rok pomagajo napredovati. Na vsej poti močno priporočamo uporabo čelade!

Zavedati se treba, da je zaradi specifičnega terena (zemlja, listje) na tej poti večja nevarnost zdrsa kot na mnogih tehnično precej zahtevnejših poteh v naših gorah (nad gozdno mejo), česar z nadelavo podlage poti ni mogoče preprečiti. Prav tako je težko preprečiti padajoče kamenje, ki ga lahko sproži hodeči nad nami. Ta nevarnost je še posebej izrazita v pozno pomladanskem času, ko je na poti več kamenja.

Najboljša preventiva je ustrezna opremljenost (čelada, obutev), znanje in izkušnje obiskovalcev gora in dobršna mera previdnosti. Poskušajmo preprečiti nezgode kot so se dogodile na Komarči v poletju.

Varen korak!