Prodaja planinske članarine med 3. junijem in 30. septembrom 2021 poteka v mreži bencinskih servisov Petrol v Sloveniji.

Kategorije članstva, ki so na voljo na bencinskih servisih Petrol:

Vrste članstva Višina članarine
član z največjim obsegom ugodnosti. 60,00 €*
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti. 28,00 €*
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti. 21,00 €*
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti. 18,50 €*
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 8,00 €*

DDV ni obračunan v skladu s 16. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV

* Poleg stroška članarine je potrebno poravnati dodatna 2 € za kritje administrativnih stroškov.

Posameznik, ki na bencinskih servisih Petrol poravna članarino, prejme poleg računa potrdilo, na katerega vnese svoje podatke. S tako izpolnjenim potrdilom lahko 14 dni uveljavlja članski popust pri nočitvah v planinskih kočah v Sloveniji.

 

POMEMBNO: Zavarovanje, ki je vključeno v članarino se aktivira z vpisom podatkov člana v obrazec na spletni strani clanarina.pzs.si, kamor se vpiše tudi koda iz potrdila. Naslednji dan po vpisu na spletni obrazec je zavarovanje veljavno. Član pa v roku 10 dni na dom prejme tudi člansko izkaznico z znamkico za tekoče leto, s katero lahko koristi vse članske ugodnosti v Sloveniji in v tujini.

Več v objavi PZS…