Sledimo aktualnim vladnim ukrepom: dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 50 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev.

Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje. Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.

Nadaljnje vodene aktivnosti:

  • Razpise tur bomo prilagodili trenutni situaciji (glede na prehod regijskih meja, število udeležencev).
  • Objavljeni program izletov 2021 bomo lahko sproti prilagodili.
  • Upoštevali bomo vsa aktualna priporočila glede prevoza, varnostne razdalje, uporabe mask.

Opozorilo – na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):

  • Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa.
  • Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev.
  • Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo vsaj 2 metra. Uporabite masko za nos in usta, če morate zaradi izredne situacije (nudenje prve pomoči …) do osebe bližje, kot je priporočena razdalja.
  • V nahrbtniku imejte zaščitno masko in razkužilo.
  • Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega.

Vodniški odsek društva