Odsek za varstvo narave pri PD Ljubljana Matica vabi vse ljubitelje narave na predavanje Jerneja Kavška o orhidejah Bele krajine, ki bo v torek, 5.  marca 2024 ob 17. uri v prostorih PD Ljubljana-Matica v Ljubljani, Trdinova 8 (1.nadstropje).

Ljubiteljski botanik Jernej Kavšek, agronom in magister ekonomskih znanosti, je raziskovalec in dober poznavalec divjerastočih orhidej v Beli krajini, kjer je odkril 47 vrst in podvrst orhidej na preko 1.000 nahajališčih.

Svoja odkritja objavlja v raznih poljudnih revijah (Belokranjec, Dolenjski list, revija Zeleni raj…). Leta 2015 je objavil članek »Prispevek k poznavanju razširjenosti kukavičevk Bele krajine« v reviji Folia biologica et geologica, ki jo izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Je tudi avtor in urednik spletne strani Orhideje Bele krajine, kjer podatke o nahajališčih dopolnjuje s slikovnim materialom.

Skrivnosti orhidej je podajal na kar nekaj predavanjih in s tem širi vedenje o orhidejah tudi v splošni javnosti. Rezultati so vidni iz leta v leto, saj mu vse več ljubiteljev sporoča nova rastišča v Beli krajini, včasih tudi izredno redkih vrst. Na predstavitvi nam bo poleg svojih fotografskih »trofej« s terena prikazal tudi upodobitve divjerastočih orhidej na vezeninah, ki so jih ljubiteljsko izdelale članice študijskega krožka Zavoda za izobraževanje Črnomelj, v kar je bilo vloženo ogromno ur dela in tudi prijetnega druženja.

Vljudno vabljeni !

Načelnik odseka Bojan Oblak