12. september!

Naša etapa: Kočevje – Hrib Loški potok – Dom na Travni gori – Jelenov žleb – Glažuta – Koča pri Jelenovem studencu

Razpis tukaj…