Koča pri Savici je od 11. septembra 2023 zaprta ob ponedeljkih.

Vas pričakujemo v preostalih dneh.