Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Sprememba odloka začne veljati 25. decembra 2020.

Vir: Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi…