Cesta v dolino Krma

Od vetroloma julija lani dela na cesti v dolino Krma potekajo intenzivno. Počistiti morajo le še najzahtevnejše terene (predvidoma 15.000 m3 lesa). Zaradi zagotavljanja varnosti bo cesta v dolino Krma ostala zaprta do okvirno 1. 8. 2024.

—————–

Gozdna cesta v dolino Kot

Glavnina del, ki so vezana na spravilo lesa po vetrolomu, je zaključenih, vendar je cesta na večjih odsekih slaba oziroma poškodovana. Gozdna cesta v Kot se bo do okvirno 1. 6. 2024 popravila in odprla, s čimer se bo planincem omogočilo dostop do visokogorja. 
Vetrolom 2023, dolina Radovna, vir: Občina Kranjska Gora

Vetrolom 2023, dolina Radovna, vir: Občina Kranjska Gora