Vodniki društva so na uskladitvenem sestanku sprejeli nekaj sklepov glede vodenih aktivnosti v prihodnje.

  • Ture bodo prilagojene trenutni situaciji – plan izletov bo korigiran in objavljen.
  • Predvidoma z vikendom 16.-17. maj bodo pričeli z vodenimi aktivnostmi.
  • Plan izletov se bo prilagajal sproti.

Upoštevali bodo vsa aktualna priporočila glede prevoza, varnostne razdalje, uporabe mask.

Vodniški odsek društva