V času razglasitve epidemije za naše šolske skupine nismo vodili izletov.

Izleti z avtobusnimi prevozi se zaradi nadaljevanja posameznih ukrepov in naše odločitve ne bodo več izvajali do konca tega šolskega leta. Morebitna izvedba izleta brez avtobusnega prevoza bo stvar odločitve posamezne šole in vodnika.

Starši, ki ste za svojega otroka vplačali drug obrok abonmaja (40 €) imate v dobrem 30 €.

Obstaja več možnosti koriščenja dobroimetja:

  1. znesek ostane v dobrem kot prvi obrok abonmaja v novem šolskem letu (če bomo izlete z avtobusi izvajali?) – torej se prenese na jesenski čas,
  2. znesek vrnemo na bančni račun (starši sporočite ime, priimek, naslov, IBAN),
  3. znesek porabite pri plačilu poletnega tabora – seveda le tisti, ki so prijavljeni in če se bo tabor dejansko izvedel.

Prav tako imate vplačniki v dobrem posamezna vplačila za marčevska izleta, ki nista bila izvedena. Tudi v tem primeru starši javite vašo odločitev.

Prosimo vas, da na e-pošto info@pd-ljmatica.si javite svojo odločitev.

Mladinski odsek