Dnevnik je članska izkaznica za predšolske otroke, ki ga prejmejo ob prvem vpisu v planinsko društvo brezplačno.