Dnevnik je članska izkaznica za osnovnošolske otroke. Ko udeleženec usvoji znanje in izkušnje prvega dnevnika, nadaljuje z izpolnjevanjem drugega.