126. REDNI LETNI OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA

BO V ČETRTEK, 10. JUNIJA 2021 OB 17. URI

v Mostecu v Ljubljani

Zbor bo na prostem, poleg okrepčevalnice Rekreacijskega društva Mostec, Matjanova pot 23.

Upoštevali bomo aktualna priporočila za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom (Priporočila za zajezitev okužb)

DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Volitve organov občnega zbora

3. Poročilo upravnega odbora o delu, zaključnem računu in revizijskem poročilu za leto 2019, 2020 ter predlog plana za leto 2020, 2021

-> objava za 2019 in objava za 2020

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Razprava

6. Potrditev zaključnega računa 2019, 2020, revizijskega poročila 2019, 2020 in plana 2020, 2021

7. Volitve organov društva

8. Podelitev priznanj

UPRAVNI ODBOR
PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA